Év végén már növekszünk

2009. december 01. kedd - 11:04 / piac-profit.hu
  •    

A GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése szerint idén összességében 6,5%-os visszaesés, jövőre stagnálás körüli állapot várható. Az infláció az adóemelések ellenére csak kevéssé gyorsul, a külső egyensúly látványosan javul, a belső pedig megfelel a nemzetközi követelményeknek.

A magyar gazdaság valószínűleg túl van a visszaesés mélypontján, a IV. negyedévben az előző negyedévhez képest már minimális növekedés valószínű, az előző év azonos időszakához képest azonban csak 2010. II. félévében várható – szerény – növekedés.

Némi növekedés

Szeptemberben az ipari és az építőipari termelés is 3,7%-kal magasabb volt az augusztusinál. Mindkét ágazatban jelentős az egyes hónapok közötti hullámzás, de az iparban a növekmények már többnyire magasabbak a csökkenéseknél. Ez utóbbinál idén decemberben már az egy évvel korábbihoz viszonyítva is némi növekedés lehetséges, a jövő évi dinamika pedig alapvetően az európai konjunktúrától függ. Reményt keltő, hogy a legfrissebb prognózisok szerint fő exportpiacunk, Németország GDP-je 2010-ben már 1% feletti mértékben emelkedhet, de kérdéses, hogy az elmúlt hónapokban megfigyelhető javulás milyen mértékben támaszkodik egyszeri tényezőkre (pl. roncsprémium hatására megélénkült gépkocsi-eladás).

Az építőiparon belül – a tavaly év végi átmeneti élénkülés miatt – csak jövőre várható növekedés, igaz akkor az ipari 3-4%-nál erőteljesebb, 6% körüli. Ez azonban még nem az üzleti vagy lakossági beruházásoknak, hanem az EU-támogatásból finanszírozott infrastrukturális fejlesztéseknek lesz az eredménye. Az átadott  lakások száma a III. negyedévben csaknem egynegyedével maradt el a tavalyitól, s az év egészében 30 ezer alá, jövőre a 2004. évi csúcs felére, 20 ezer közelébe csökkenhet. Ez lényegében a 2000. évi – a lakástámogatási rendszer beindítása előtti – szintnek felel meg.

Nagy jövedelem-visszaesés, csökkenő infláció

Idén az import az exportnál is sokkal erőteljesebben esik vissza a belföldi kereslet csökkenése következtében, 2010-ben azonban a belföldi kereslet stabilizálódása és a világpiaci energiaárak emelkedése okozta cserearány-veszteség következtében már a behozatal lesz a dinamikusabb (euróban mérve). Ennek következtében a külkereskedelmi aktívum csökken, a folyó fizetési és tőkemérlegben azonban ezt kompenzálja az EU-transzferek növekedése. A magyar gazdaság 2009-2010-ben valószínűleg nem vesz igénybe külső nettó finanszírozási forrást, mert a felvett hiteleket vagy a devizatartalék növelésére, vagy korábbi hitelek visszafizetésére fordítja.

2009-ben a reáljövedelmek 4-5%-os mérséklődése valószínű a reálkeresetek 2%-os csökkenése, a foglalkoztatás 3,5-4%-os visszaesése, a 13. havi nyugdíjak megszüntetése valamint a családtámogatások nominális befagyasztása miatt. Jövőre a reáljövedelmek stagnálása várható. Szeptemberben a fogyasztói árak a vártnál kevésbé, 4,9%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, 2010 végére pedig 3% körülire csökkenhet az infláció. Az államháztartás hiánya 2009-ben a nagyfokú gazdasági visszaesés ellenére a GDP 3,9%-a körül lesz. 2010-re a hivatalosan megcélzotthoz hasonló, 3,8%-os deficit várható. Ennél érdemben nagyobb hiányt a nemzetközi pénzpiac csak akkor tolerálna, ha ez egyszeri tőkekiadásokat és átalakításokat tartalmazna, s ha a későbbi évekre – reformokkal alátámasztott – tartós deficitcsökkentési program készülne.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 2009-2010. évi folyamatairól

  

2008.

2009.
I-IX. hó

2009

2010

(előrejelzés)

A GDP volumenindexe (%)

100,6

92,8

93,5

100

Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %)

98,9

79,0

84

103,5

Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %)

97,0

92,9

93

106

Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %)

94,9

97,3

96,5

106

A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%)

98,2

95,6

95

100

A kivitel változása (folyó áron, euróban, %)

105,6

76,8

86,5

104

A behozatal változása (folyó áron, euróban, %)

105,6

70,7

80

106,5

A külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró)

-0,2

3,3

4,5

3,0

A folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege (milliárd euró)

-6,5

0,6*

0,5

0

Az euró átlagos árfolyama (forint)

251,2

282,7**

280

265

Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül, milliárd forint)

909

1047,7**

1000

870

A bruttó átlagkereset indexe

107,5

101,2

101,5

101

Fogyasztói árindex

106,1

104,0**

104,2

103,5

Fogyasztói árindex az időszak végén
(előző év azonos hónap = 100)

103,5

104,7**

105,3

103

Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%)

8,0

10,4***

11

10,5

* 2009. I. félév
** 2009. I-X. hó
*** 2009. VIII-X. hó
A tényadatok forrása: KSH, MNB, PM