Ekkorát már rég zuhantunk

2012. május 25. péntek - 12:44 / piacesprofit.hu
  •    

2008 ősze, a világgazdasági válság magyarországi megjelenése óta nem zuhant egyetlen hónap alatt akkorát a GKI-Erste konjunktúra-index értéke, mint most májusban. Ezzel az index háromhavi javulás, illetve stagnálás után nagyjából az év eleji, nagyon alacsony szintre esett. Ilyen negatív vélemények ez előtt utoljára 2009 végén jellemezték a magyar gazdaságot. A GKI által az EU támogatásával végzett felmérés szerint májusban az üzleti szektor és a fogyasztók várakozásait egyaránt a mély pesszimizmus jellemezte.

Májusban az üzleti szférán belül az ipari cégek várakozása drámaian, a kereskedelmieké jelentősen, az építőipariaké kissé romlott, csak a szolgáltató vállalatoké nem változott. Az ipari bizalmi index kéthavi stagnálás után esett nagyot. Egyaránt romlott az elmúlt és következő időszak termelésének és a rendelésállománynak – ezen belül az exportrendeléseknek – a megítélése.

Forrás: a GKI felmérései
Forrás: a GKI felmérései

Az építőiparban kedvezőtlenebb lett az előző három hónap termelési színvonalának és a rendelés-állománynak a megítélése is. A kereskedelmi bizalmi index az áprilisi kismértékű csökkenést követően májusban jelentősen esett.

Főleg az eladási pozíció megítélése romlott, a rendelések várható alakulásáról és a készletszintről alkotott vélemény kevésbé. Májusban csak a szolgáltató cégek bizalmi indexe nem lett rosszabb. (Egyébként a messze legpesszimistább ágazat, az építőipar után ez a második, legkedvezőtlenebb kilátásokat érzékelő ágazat.) A szolgáltató cégek az üzletmenet valamivel kedvezőbbé válása mellett várható forgalmukat kissé rosszabbnak érezték.

Van még lejjebb az építőiparban
Márciusban már mintha megtorpant volna az építőipar zuhanása: a termelés szezonálisan kiigazítva 0,1 százalékkal magasabb volt az előző havinál, éves összevetésben azonban 12,6 százalékos esést mutatnak az adatok, s aggodalomra ad okot, hogy a rendelésállományok alakulása alapján további lejtmenet vetíthető előre

A foglalkoztatási hajlandóság a szolgáltatások kivételével minden ágazatban romlott, s erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az árváltoztatási törekvések is dekonjunktúrára utalnak. Az iparban és a kereskedelemben visszafogottabbak lett az áremelési szándék, az építőiparban pedig ugyan gyengült a deflációs félelem, de az árcsökkenést előre vetítők továbbra is többségben vannak az áremelésre készülőkkel szemben. Májusban már a szolgáltató cégek körében is az árcsökkenést tervezők voltak némi többségben. A fogyasztók inflációs várakozása viszont kissé erősödött. A magyar gazdaság helyzetének megítélése minden ágazatban és a fogyasztók körében is érezhetően kedvezőtlenebb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index májusban háromhavi emelkedést követően nagyon jelentősen, nagyjából a 2012. januári szintre esett vissza. Ez körülbelül a 2009. szeptemberi értéknek felel meg. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük következő egy évét sokkal pesszimistábban látták, mint áprilisban. A lakosság jelenlegi pénzügyi helyzetének és a következő egy évben várható megtakarítási képességének megítélése pedig magyar fogyasztói bizalmi index mérésének kezdete, 1993 óta nem tapasztalt alacsony szintre került.

Módszertan
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket. A GKI-Erste konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.