Egy picit jobban bízunk a jövőben

2015. július 27. hétfő - 06:02 / piacesprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

Júliusban folytatódott a GKI-Erste konjunktúra- szezonális index értékének idei stagnálása, melynek szintje így továbbra is viszonylag optimista hangulatot tükröz. A GKI által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti várakozások nem változtak, a fogyasztóiak minimálisan emelkedtek.

Kép: SXC

Júliusban az üzleti szférán belül a kereskedelmi és szolgáltató cégek a júniusinál kissé optimistábbak lettek, az építőipari bizalmi index viszont az előző havi fellángolás után visszaesett a májusi szintre. Az építőipar kivételével továbbra is minden ágazatban valamivel több a javulásra, mint a romlásra számító vállalat. Az ipari bizalmi index júliusban az előző havi szinten maradt (hibahatáron belül csökkent). Az előző és a következő időszak termelésének megítélése javult, a készleteké is kicsit jobb lett, de a rendelésállományoké – az exportrendeléseké is – romlott. Az építőipari várakozások jelentősen, a májusi szintre estek.

Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is komoly visszaesést jelez. A kereskedelmi bizalmi index a június után kissé júliusban is emelkedett, de továbbra is bennmaradt az immár az elmúlt több mint másfél évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése kissé növekvőnek érzett készletszint mellett némileg romlott, a rendelések várható alakulását viszont a júniusinál nagyobb optimizmus jellemezte. A szolgáltatói bizalmi index júliusi emelkedése az általános üzletmenet kedvező megítélésének köszönhető. Az előző és a következő időszak forgalmáról alkotott vélemény ugyanis romlott.

A foglalkoztatási szándék az iparban és az építőiparban kissé gyengült, a kereskedelemben nem változott, a szolgáltató cégeknél erősödött, a lakosság munkanélküliségtől való félelme pedig kissé csökkent. Az áremelési szándék az iparban kisebb lett.  Az építőiparban és a szolgáltató szektorban az áremelésre és – csökkenésre számító cégek aránya szinte megegyezik. A kereskedelemben több az áremelésre, mint csökkentésre készülő cég, de arányuk nem változott júniushoz képest. A fogyasztók inflációs várakozása kissé erősödött. A magyar gazdaság kilátásait a kereskedelem és a lakosság kivételével minden ágazatban kedvezőtlenebbnek látták a válaszadók, mint júniusban.

A GKI fogyasztói bizalmi index júliusban a júniusi erőteljes csökkenést követően kissé javult. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük következő egy évét jobbnak, míg várható megtakarítási képességüket kissé rosszabbnak ítélték, mint az előző hónapban. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenre vonatkozó vásárlási feltételeit markánsan romlónak, a következő egy évre vonatkozót kissé javulónak érzékelte.

 

Napfény járja át az ipar szívét újra
Júniusban az üzleti szférán belül – a májusban nagyon derűlátóvá vált szolgáltató cégek kivételével – minden ágazat érezhetően optimistább lett. Az építőipar kivételével mindenhol valamivel több volt a javulásra, mint a romlásra számító vállalat.