Egy év haladékot kapnak a székhelyszolgáltatók

2017. július 26. szerda - 09:05 / piacesprofit.hu
  •    

Nagy port kavart a július 1-én életbe lépett igazságügyi miniszteri rendelet, mely a székhelyszolgáltatók számára olyan többletkötelezettségeket állapított meg, amellyel sokuk további tevékenységét ellehetetleníti. Az IM június 30-án közzétett rendelet-tervezete máris módosítaná a július 1-i székhelyszolgáltatásról szóló rendeletet, tisztázva egyes megfogalmazásokat és némileg lazítva az eredeti rendelet szigorú követelményein.

Mint Preiss Tamástól, a Company Assistant Service Kft. szakmai ügyvezetőjétől megtudtuk, a rendelet módosítását július 18-án elfogadták, így az új jogszabály (9/2017 (VII. 18.) számú IM rendelet) a kihirdetését követő napon hatályba is lépett. Legfontosabb változásai az eredeti 7/2017. (VI. 1.) IM rendelethez képest, hogy – bár a főszabály továbbra is az, hogy székhelyszolgáltatást csak az a cég végezhet, akinek saját tulajdonában áll a székhelyszolgáltatásra használt ingatlan – egyes esetekben a rendelet kivételt enged ez alól. Olyan székhelyszolgáltató akinek nem a saját tulajdonában áll a tevékenységéhez használt ingatlan, ezen könnyítést egy kétlépcsős feltételrendszernek való megfelelés esetén tudja kiaknázni:

  • egyrészt szükséges, hogy az ingatlan tulajdonosa előzetesen írásban hozzájáruljon a székhelyszolgáltatás végzéséhez,

másrészt az alábbi feltételek valamelyikének kell teljesülnie a székhelyszolgáltató megbízott és a szolgáltatást igénybe vevő cég viszonylatában:

  • a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,
  • a megbízott a cég cégjegyzék adatai között, mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
  • a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.
Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

További változás még, hogy az eredeti rendelet 3. paragrafusának sokféleképpen értelmezhető szövegét – amely megtiltotta a küldemények továbbküldését és átirányítását – pontosította a jogalkotó, tisztázva, hogy ehelyütt csak az átirányítást, mint postai szolgáltatást szerette volna kizárni. Így most a hatályos rendelet az alábbiak szerint fogalmaz: „E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.”

9+1 tipp, ha költözik a cég
Egy cég elköltöztetése nehéz, bonyolult és fáradtságos dolog, ezért a legtöbb vállalkozás sokáig halogatja. Hogy mikor érdemes mégis amellett dönteni, hogy vállaljuk a hercehurcát? Ha a hely, ahol dolgozik a vállalkozásuk, bármilyen szempontból is akadályozza a munkavégzést.

A leglényegesebb változás azonban kétségkívül a meglévő székhelyszolgáltatási jogviszonyoknak a rendelethez igazítására nyitva álló határidő kitolása 2018. június 30-ra. Mindenképpen üdvös, hogy nem kell egy június-augusztus időszakban a rendelet által előírt iratjegyzékeket készíteni a partnerekkel, és beszerezni mindazon megbízó cégekhez kapcsolódó okiratokat, amelyeket a rendelet felsorol, és amelyek pontosítására remélhetőleg hamarosan szintén sor kerül majd egy rendeletmódosításban.– mondta Preiss Tamás ügyvezető.

Továbbá felhívta a figyelmét a cégvezetőknek, hogy kizárólag olyan székhelyszolgáltatókkal állapodjanak meg, akik már most megfelelnek az új jogszabályoknak, hiszen az utolsó pillanatra hagyott módosítások, vagy iratpótlások csak újabb kellemetlenségekhez vezethetnek. Preiss Tamás tájékoztatása szerint az új szigorítások is azt mozdítják elő, hogy az úgynevezett cégtemetők piacra gyakorolt romboló hatását megállítsák, és csak azok a szolgáltatók maradjanak fent, akik az aktuális jogszabályoknak minden tekintetben megfelelnek, és minőségi szolgáltatást végeznek!

Egy cég van a lakásában? Így rakhatja ki
Gyakori probléma, hogy a lakás megvásárlása után az új tulajdonos azzal szembesül, hogy az előző tulajdonostól egy, vagy akár több céget is „örökölt”, amelynek székhelye a lakásba került bejelentésre. Az ilyen cégek címére érkező számtalan levél által okozott kellemetlenségen túl, még az is előfordulhat, hogy az adóhatóság munkatársai kopognak be az új tulajdonoshoz a céget keresve. Mit tehetünk, ha az ingatlanba bejelentett cégek önként nem teszik át székhelyüket máshova?