új Ptk.

cégjog, jogi kisokos, új Ptk.

Nem akarok tag maradni: hogyan lehet kilépni a kft-ből és a bt-ből?

piacesprofit.hu

A korlátolt felelősségű társaság vagy a betéti társaság működése során eljöhet az idő, amikor a társaság tagja valamilyen okból ki szeretne lépni a cégből. A bt. és a kft. esetén különböző lehetőségek vannak arra, hogy a tag megszabaduljon a társasági részesedésétől. Nézzük, hogyan lehet kilépni a kft-ből és a bt-ből.

Tovább olvasom »
cégjog, jogi kisokos, új Ptk.

Személyre szabott cégek? Érdemes próbálkozni

piacesprofit.hu

Az immár több mint két éve hatályba lépett „új” Ptk. lehetővé tette, hogy a vállalkozások saját képükre formálják szervezetüket és működésük szabályait. A tálcán kínált lehetőség pedig meg is ragadta a jogászok fantáziáját. Olyan extrém ötletek repkedtek a levegőben, mint például, hogy kft. is bocsásson ki részvényt vagy más, tagsági jogot megtestesítő értékpapírt. A cégbíróságok azonban hamar lehűtötték a kedélyeket és kialakították az ún. „státuszszabályok” kategóriáját: a jogszabály rugalmassága ellenére sem lehet eltérni azon szabályoktól, amelyek egy társasági forma jellegadó sajátosságát képezik.

Tovább olvasom »
felelősség, jogi kisokos, kárfelelősség, ügyvezető, ügyvezető felelőssége, ügyvezetői felelősség, új Ptk., vezető tisztségviselő

Nem mindenért a vezető felel

piacesprofit.hu

Az új Polgári Törvénykönyv 2014-es bevezetése óta sok vitát és értelmezési bizonytalanságot okozott a vezető tisztségviselők felelősségének szabályozása. Különösen így volt ez a harmadik személyeknek okozott károkért való egyetemleges felelősség kérdésében, amely végül a törvény felelősségi szabályának módosításához vezetett. Szakértőnk segítségével áttekintjük a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

Tovább olvasom »
jegyzett tőke, jogi kisokos, kft, törzstőke emelés, új Ptk.

Itt az utolsó pillanat a kft.-knek

PP/MTI

A korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosainak legkésőbb március 15-ig 500 ezer forintról 3 millió forintra kell emelniük a törzstőkét (jegyzett tőkét), kivéve, ha a cég végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Tovább olvasom »
építőipar, jogi kisokos, pótmunka, szerződés, többletmunka, új Ptk.

Többletmunka és pótmunka – kerüljük el a vitákat

piacesprofit.hu

Építési kivitelezési szerződések tárgyalása és a kivitelezés folyamata során sokszor tapasztalt probléma a többletmunka és a pótmunka fogalmának félreértett alkalmazása, amely hosszú, parttalan viták forrása lehet. A félreértések jellemzően abból fakadnak, hogy az új Polgári Törvénykönyv a gyakorlat igényeihez igazodva és a bírói gyakorlat során formálódott fogalommeghatározásokat követve, változtatott a többletmunka és a pótmunka értelmezésén. A KCG Partners Ügyvédi Társulás partnere segít tisztán látni.

Tovább olvasom »
kényszer-végelszámolás, kft, törzstőke, törzstőke emelés, új Ptk., végelszámolás

Mi lesz azokkal, akik nem emelnek törzstőkét?

PP/MTI

2017. március 15-e a végső határidő, amikorra a cégeknek az új Ptk. előírásaival összhangba kell hozni működésüket. Kft.-k esetében ez a jegyzett tőke hárommillió forintra való emelését is jelenti, aminek még mindig sokan nem tettek eleget. Mi történik azokkal, akik bukják a határidőt?

Tovább olvasom »
opten, törzstőke, törzstőke emelés, új Ptk.

Alig csökkent a bajban lévő kft-k száma

piacesprofit.hu

Már csak néhány hét van hátra a kft-knek a tőke emelésére kapott haladékából, a jelenlegi állapot szerint még 63 ezer cégnek kell sürgősen intézkednie. Egy évvel, ezelőtt, amikor kitolták a végső határidőt, 100 ezer körül volt a tőkekövetelményeknek nem megfelelő kft-k száma az Opten adatai szerint.

Tovább olvasom »
jogi kisokos, készfizető kezesség, kezességvállalás, tartozás, tartozás átvállalása, új Ptk.

Mit kell tudni a fogyasztói kezességről?

piacesprofit.hu

Aki kezességet vállal más tartozásáért jelentős terhet vállal magára. Az új Polgári Törvénykönyv ezért különleges rendelkezéseket tartalmaz arra az esetre, ha fogyasztónak számító személy vállal kezességet. Ebben az esetben a fogyasztót terhelő kockázatok mérséklésére törekszik a törvény a fogyasztói kezesség szabályozásával. Mit kell tudni a fogyasztói kezességről?

Tovább olvasom »
jogi kisokos, ügyvezető felelőssége, új Ptk.

Miért felel a főnök a bíróság előtt?

piacesprofit.hu

A cégvezető nem csak saját cselekményeiért tartozik büntetőjogi felelősséggel, hanem közvetve az irányítása és felügyelete alatt álló személyek magatartásáért is. Évek óta jól megfigyelhető tendencia, hogy a büntető jogalkotás olyan irányba halad, amely szigorítja a vezetők büntetőjogi felelősségét. Büntető Törvénykönyvünk több olyan tényállást is tartalmaz, amelynek alanya kifejezetten a vezető, vagy felügyeleti jogot gyakorló személy.

Tovább olvasom »
jogi kisokos, tulajdonos, új Ptk.

Azé a ház, akié a föld? Nem mindig

piacesprofit.hu

Rendszerint az épület annak a személynek a tulajdonában van, akié az a földterület, ahol az épület áll. Azonban lehetnek olyan esetek, amikor szükségessé válik, hogy az épület és a telek tulajdonilag egymástól elkülönüljön. Lehetséges-e, hogy a földterület és az épület más-más tulajdonban legyen? Van-e arra lehetőség, hogy a tulajdonos épülete és telke elkülönülten kerüljön be az ingatlan-nyilvántartásba?       

Tovább olvasom »