ügyvezető felelőssége

jogi kisokos, ügyvezető felelőssége, ügyvezetői felmentvény

Miért kell felmentvény az ügyvezetőnek?

piacesprofit.hu

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősséggel tartozik a társaság felé e minőségében a társaságnak okozott károkért. Meghatározott feltételek fennállása esetén pedig a vezető tisztségviselő e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért is felelős. A társaság a vezető tisztségviselőnek évente felmentvényt adhat. Milyen hatással van a felelősségre a társaság által adott felmentvény? Szakértőnk segítségével megválaszoljuk ezt a kérdést!

Tovább olvasom »
felelősség, jogi kisokos, kárfelelősség, ügyvezető, ügyvezető felelőssége, ügyvezetői felelősség, új Ptk., vezető tisztségviselő

Nem mindenért a vezető felel

piacesprofit.hu

Az új Polgári Törvénykönyv 2014-es bevezetése óta sok vitát és értelmezési bizonytalanságot okozott a vezető tisztségviselők felelősségének szabályozása. Különösen így volt ez a harmadik személyeknek okozott károkért való egyetemleges felelősség kérdésében, amely végül a törvény felelősségi szabályának módosításához vezetett. Szakértőnk segítségével áttekintjük a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

Tovább olvasom »
jogi kisokos, ügyvezető felelőssége, új Ptk.

Miért felel a főnök a bíróság előtt?

piacesprofit.hu

A cégvezető nem csak saját cselekményeiért tartozik büntetőjogi felelősséggel, hanem közvetve az irányítása és felügyelete alatt álló személyek magatartásáért is. Évek óta jól megfigyelhető tendencia, hogy a büntető jogalkotás olyan irányba halad, amely szigorítja a vezetők büntetőjogi felelősségét. Büntető Törvénykönyvünk több olyan tényállást is tartalmaz, amelynek alanya kifejezetten a vezető, vagy felügyeleti jogot gyakorló személy.

Tovább olvasom »
ügyvezető felelőssége, új Ptk., zálogjog

Így írták át a Ptk.-t

piacesprofit.hu

Az alig két éve, 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. több rendelkezését is módosították arra hivatkozva, hogy azok a gyakorlati alkalmazásuk során nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Bemutatjuk a legfontosabb változásokat.

Tovább olvasom »
jogszabály módosítás, ügyvezető felelőssége, ügyvezetői felelősség, új Ptk.

Fellélegezhetnek a cégvezetők?

piacesprofit.hu

Megváltoztatta a vezető tisztségviselők egyetemleges felelősségére vonatkozó passzust a Polgári Törvénykönyvben a Parlament. Mostantól az egyetemleges felelősségnek akkor van helye, ha a kárt a vezető tisztségviselő szándékosan okozta.

Tovább olvasom »
felelősségbiztosítás, jogszabály módosítás, ügyvezető felelőssége, új Ptk.

Cseberből vederbe: vezetői felelősség újratöltve

piacesprofit.hu

Az új Ptk. két évvel ezelőtti bevezetésekor a legnagyobb vihart a vezető tisztségviselők felelősségének újraszabályozása kavarta. A Ptk.-t idén júliusban megint módosítják, és ez érinti a felelősségi szabályokat is. Könnyen előfordulhat viszont, hogy ez több problémát generál majd, mint amennyit megold: a törvénytervezet szerint a vezető tisztségviselő felelőssége akkor is megállapítható lesz majd, ha a kár a társaság szerződésének szándékos megszegéséből ered. Feltehetően új gyakorlati problémákat vet fel a módosított szabály alkalmazása – véli a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Tovább olvasom »
biztosítás, kockázatkezelés, ügyvezető felelőssége

A botrányokból tanulnak a cégek

piacesprofit.hu

Egyre tudatosabban észlelik a kockázatot és a felelősséget a hazai kkv-k vállalatvezetői, amihez a nagy port kavaró céges botrányok is hozzájárulnak. Bár még mindig elmaradott a vállalati biztosítási kultúra a nyugat-európai országokhoz képest, fejlődési trendet érzékelnek a Generali Biztosító szakértői. Úgy tűnik, más kárán tanulnak a cégek, és ilyen időszakokban megnövekszik a cégek érdeklődése a felelősségbiztosítások iránt.

Tovább olvasom »
adóbírság, adóellenőrzés, adózás, cégtemető, ügyvezető felelőssége

Már le tudnak csapni a cégtemetőkre

piacesprofit.hu

Az elmúlt évek jogszabályváltozásainak köszönhetően kiszélesedett a NAV cégtemetőkkel szemben alkalmazható fegyvertára, a 2012 előtt eltemetett cégekkel szemben viszont ellenőrzéseken kívül nem sokat tehet az adóhatóság – derül ki a NAV szaklapjából, az Adóvilágból.

Tovább olvasom »